مرقد مطهر شاه عبدالعظیم

آرامگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرقد مطهر شاه عبدالعظیم

آرامگاه

5 از 1 نظر

  • تهران،هاشم آباد،خ. دالان میدان کوچک