حسینیه شاهزاده علی اصغر

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

حسینیه شاهزاده علی اصغر

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان خلیل آباد،خ. باهنر

مکان‌های مرتبط