حسینیه نجم

عبادتگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

حسینیه نجم

عبادتگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • سبزوار،سیلو،بلوار رازی،خ. طالقانی،خ. طالقانی بیست و ششم

مکان‌های مرتبط