حسینیه و خیریه الزهرا تبریز

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

حسینیه و خیریه الزهرا تبریز

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تبریز،چرنداب،خ. هفدهشهریور،خ. گلشن