حمام عمومی قاجاری

حمام عمومی

حمام عمومی قاجاری

این مکان توسط کاربران بلد ثبت شده‌ است

حمام عمومی

  • چکنه،جاده سبزوار

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

  • درخواست حذف مکان

    تکراری است، بسته شده است، وجود ندارد و...

مکان‌های مشابه نزدیک حمام عمومی قاجاری