خانه تاریخی شریعت اداره میراث فرهنگی گناباد

جاذبه‌های توریستی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خانه تاریخی شریعت اداره میراث فرهنگی گناباد

جاذبه‌های توریستی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۲ بامداد
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲ بامداد
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲ بامداد
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ بامداد
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲ بامداد
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ بامداد
 • گناباد،غفاری،خ. سعدی