خانه تدین

مکان تاریخی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خانه تدین

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
 • سمنان،ناسار،خ. قدس،خ. طالقانی،خ. طالقانی پنجم