خانه فرهنگ شیخ هادی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خانه فرهنگ شیخ هادی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۷ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۷ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۷ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۷ شب
 • تهران،شیخ هادی،خ. ولیعصر،خ. سخن ور