خانه فرهنگ و هنر ساری

سرای محله

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خانه فرهنگ و هنر ساری

سرای محله

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
  2. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
  3. پنج‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
  4. جمعه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
  5. شنبه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
  6. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
  7. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۸ شب
 • ساری،اصفهانی،خ. قارن،خ. قارن دوم