خشکشوئی نمونه

خشک‌شویی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خشکشوئی نمونه

خشک‌شویی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۹ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۹ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۹ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۹ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۹ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۹ شب
 • اسلام‌شهر،شهرک شیرودی،خ. امامزاده عقیل،خ. شیرودی

مکان‌های مرتبط