خوابگاه شماره ی سه دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان

هتل

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خوابگاه شماره ی سه دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان

هتل

0 از 0 نظر

  • کاشان،فاز دو شهرک ناجی آباد،خ. حکمت سی ویکم

مکان‌های مرتبط