خوابگاه پردیس یک

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

خوابگاه پردیس یک

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۶:۳۰ – ۸:۳۰ صبح ۱۱:۳۰ صبح – ۲ ظهر ۶ – ۸:۳۰ شب
  3. یکشنبه۶:۳۰ – ۸:۳۰ صبح ۱۱:۳۰ صبح – ۲ ظهر ۶ – ۸:۳۰ شب
  4. دوشنبه۶:۳۰ – ۸:۳۰ صبح ۱۱:۳۰ صبح – ۲ ظهر ۶ – ۸:۳۰ شب
  5. سه‌شنبه۶:۳۰ – ۸:۳۰ صبح ۱۱:۳۰ صبح – ۲ ظهر ۶ – ۸:۳۰ شب
  6. چهارشنبه۶:۳۰ – ۸:۳۰ صبح ۱۱:۳۰ صبح – ۲ ظهر ۶ – ۸:۳۰ شب
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • مشهد،نوفل لوشاتو،خ. ادب،بلوار دانش

مکان‌های مرتبط