داروخانه دكتر جعفری‌زاده

داروخانه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

داروخانه دكتر جعفری‌زاده

داروخانه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۹:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۹ شب
  2. چهارشنبه۹:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۹ شب
  3. پنج‌شنبه۹:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۹ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۹:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۹ شب
  6. یکشنبه۹:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۹ شب
  7. دوشنبه۹:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۳:۳۰ عصر – ۹ شب
 • تهران،شهرک امام خمینی،بلوار الغدیر،خ. چهارم

مکان‌های مرتبط