داروخانه دکتر حیدری

داروخانه

بسته است

داروخانه دکتر حیدری

داروخانه

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  2. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  3. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  4. پنج‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  7. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
 • یزد،دانشگاه یزد،بلوار دانشگاه،خ. ادب،خ. عرفان

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط