داروخانه دکتر لمعه

داروخانه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

داروخانه دکتر لمعه

داروخانه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  4. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  5. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  6. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  7. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۱۰ شب
 • رشت،شهرک گلها،بلوار انصاری،خ. محبی

مکان‌های مرتبط