دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ایستگاه اتوبوس

باز است

دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ایستگاه اتوبوس

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. شنبه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
  7. جمعه۸ صبح – ۸:۳۰ شب
 • مشهد،استاد یوسفی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...