دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل کیش

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل کیش

ساختمان

0 از 0 نظر

  • کیش،دانشگاه،خ. لوپ دیدار،بلوار دانش

مکان‌های مرتبط