دانشکده فنی الغدیر زنجان

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده فنی الغدیر زنجان

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • زنجان،شهرک انصاریه،بلوار غدیر،خ. اشراق