دانشکده فنی دخترانه زهرایی میبد

محیط کالج

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده فنی دخترانه زهرایی میبد

محیط کالج

0 از 0 نظر

  • میبد،رشیدالدین،میدان سرامیک سازی،بلوار جعفری نژاد