دانشکده مهندسی هسته ای

محیط کالج

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده مهندسی هسته ای

محیط کالج

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  2. پنج‌شنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  5. یکشنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  6. دوشنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  7. سه‌شنبه۶ صبح – ۱۱ شب
 • تهران،اوین،خ. زارع بیدکی