دانشکده هوا و فضا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده هوا و فضا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • تهران،استخر،خ. سارمان گوشت،خ. دانشگاه

مکان‌های مرتبط