دانشکده پرستاری دکتر محمد کوثری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده پرستاری دکتر محمد کوثری

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۶ شب
 • تربت جام،خ. میرقوام الدین،خ. حافظ سیزده