دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان سنندج،جاده خیاره

مکان‌های مرتبط