دانشکده کشاورزی

محوطه دانشگاه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشکده کشاورزی

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
 • شهرستان خمینی شهر،کوی اساتید،خ. فارابی