دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

محوطه دانشگاه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  4. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  5. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  6. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  7. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
 • اهواز،فرهنگ شهر،بلوار بیست دوم بهمن

مکان‌های مرتبط