دانشگاه آزاد خارک

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه آزاد خارک

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۵ عصر
 • شهرستان بوشهر،بلوار بسیج،بلوار ملوان