دانشگاه اراک

عبادتگاه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه اراک

عبادتگاه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  2. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  3. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  4. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  5. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  7. جمعهکل روز بسته است
 • اراک،هفده دستگاه،خ. طالقانی،خ. دانشجو