دانشگاه افسری امام علی

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه افسری امام علی

محوطه دانشگاه

5 از 1 نظر

  • تهران،منیریه،خ. شکوه،خ. یکم

مکان‌های مرتبط