دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد

اداره

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد

اداره

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • یزد،کوی راه آهن،بلوار دانشجو،خ. دکتر فیاض بخش