دانشگاه شهید بهشتی پردیس عباسپور

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه شهید بهشتی پردیس عباسپور

محوطه دانشگاه

5 از 1 نظر

  • تهران،حکیمیه،خ. دانشگاه شهید بهشتی پردیس عباسپور

مکان‌های مرتبط