دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • بندرعباس،منطقه نظامی،بلوار غدیر،کنارگذر غدیر

مکان‌های مرتبط