دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • تهران،لویزان،خ. امام علی شمال

مکان‌های مرتبط