دانشگاه صنعتی همدان

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه صنعتی همدان

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • همدان،بعثت،خ. پرستار،خ. مردم

مکان‌های مرتبط