دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس

محوطه دانشگاه

5 از 1 نظر

  • قرچک،فردیس،بلوار امام خمینی،خ. فرهنگ،خ. فرهنگ دوم

مکان‌های مرتبط