دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی سنندج

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی سنندج

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • سنندج،کشاورز،بلوار تکیه و چمن

مکان‌های مرتبط