دانشگاه علمی کاربردی مرکز آموزش بیرجند۱

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علمی کاربردی مرکز آموزش بیرجند۱

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • بیرجند،دانشگاه،خ. صیاد شیرازی،خ. دانشگاه

مکان‌های مرتبط