دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

محوطه دانشگاه

5 از 2 نظر

  • تهران،ونک،خ. بیمارستان بقیه الله

مکان‌های مرتبط