دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

محوطه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی قم

محوطه دانشگاه

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • ،خ. استادیوم یادگار

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط