دانشگاه علوم پزشکی قم

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علوم پزشکی قم

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • ،خ. استادیوم یادگار

مکان‌های مرتبط