دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

محوطه دانشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۹ صبح – ۳ عصر
  2. سه‌شنبه۹ صبح – ۳ عصر
  3. چهارشنبه۹ صبح – ۳ عصر
  4. پنج‌شنبه۹ صبح – ۳ عصر
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۹ صبح – ۳ عصر
  7. یکشنبه۹ صبح – ۳ عصر
 • قم،باجک یک،بلوار زائر،خ. لواسانی

مکان‌های مرتبط