دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

محوطه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

محوطه دانشگاه

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • بیرجند،ابو علی سینا

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط