دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • گناباد،محمد زاده،بلوار دانشگاه

مکان‌های مرتبط