دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

مکان‌های مرتبط