دانشگاه فرهنگیان کرمان

محوطه دانشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه فرهنگیان کرمان

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ – ۹:۳۰ شب
  2. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ – ۹:۳۰ شب
  5. یکشنبهکل روز بسته است
  6. دوشنبه۸ – ۹:۳۰ شب
  7. سه‌شنبهکل روز بسته است
 • کرمان،مسجد صفا،بلوار سرباز

مکان‌های مرتبط