دانشگاه فنی و حرفه ای یزدانپناه

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه فنی و حرفه ای یزدانپناه

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • سنندج،ادب،بلوار بعثت،خ. سید قطب

مکان‌های مرتبط