دانشگاه مازندران

محوطه دانشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه مازندران

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعه۹ صبح – ۱۰ شب
  2. شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  3. یکشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  4. دوشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  5. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  6. چهارشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  7. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
 • بابلسر،طالقانی،میدان شهدا،خ. باهنر

مکان‌های مرتبط