دانشگاه پردیس جهاد کشاورزی کاشان

دانشگاه پردیس جهاد کشاورزی کاشان

محوطه دانشگاه

دانشگاه پردیس جهاد کشاورزی کاشان

محوطه دانشگاه

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • کاشان،فاز دو شهرک ناجی آباد،بلوار قطب راوندی

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط