دانشگاه پیام نورمرکز کرمان پردیس شماره یک

دانشگاه پیام نورمرکز کرمان پردیس شماره یک

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه پیام نورمرکز کرمان پردیس شماره یک

محوطه دانشگاه

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • کرمان،دانشگاه پیام نور،کنار‌گذر امام خمینی

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط