دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

محوطه دانشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. یکشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. دوشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • خرمدره،قیدار،بلوار دانشگاه

مکان‌های مرتبط