دبستان شهدای هفت تیر و شهید اژدر صارمی

مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبستان شهدای هفت تیر و شهید اژدر صارمی

مدرسه

0 از 0 نظر

  • میاندوآب،پاسداران،خ. بیست و چهارمتری هفت تیر

مکان‌های مرتبط