دبیرستان امیرالمومنین

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان امیرالمومنین

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۳ عصر – ۷:۳۰ صبح
  4. یکشنبه۳ عصر – ۷:۳۰ صبح
  5. دوشنبه۳ عصر – ۷:۳۰ صبح
  6. سه‌شنبه۳ عصر – ۷:۳۰ صبح
  7. چهارشنبه۳ عصر – ۷:۳۰ صبح
 • پردیس،خ. سفیر امید،خ. پیام،خ. عمران